Voorwaarden

Algemene voorwaarden
januari 2009

Artikel 1
Informatie over cliënten die zijn geregistreerd bij SIT2MOVE worden niet doorgegeven aan derden, tenzij dit op schriftelijk verzoek van de cliënt is.

Artikel 2
Bij afspreken van reguliere behandelingen kunnen speciale prijsafspraken gemaakt worden. Bij niet verschijnen op de afspraak zonder tijdige afmelding worden de behandelkosten in rekening gebracht.

Artikel 3
Gereserveerde afspraken die niet tenminste 24 uur voor aanvang van de behandeling door de particulier of het bedrijf zijn geannuleerd worden volledig in rekening gebracht. Het annuleren kan telefonisch, 06 13578731, of via email, info@SIT2MOVE.nl. Wanneer je bij telefonisch contact geen gehoor krijgt, dan kun je de voicemail inspreken.

Artikel 4
SIT2MOVE is niet aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit de behandeling van niet door de cliënt genoemde blessures, symptomen of aandoeningen.

Artikel 5
Als bij de behandeling van de cliënt een contra indicatie blijkt of wordt vermoed, dan zal SIT2MOVE afzien van verdere behandeling. De cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn/haar gezondheid en welzijn.

Artikel 6
SIT2MOVE verzorgt geen erotische massages. Enige vorm van seksuele intimidatie van zowel de masseur als de cliënt leidt onherroepelijk tot het verbreken van de vertrouwensrelatie en tot het beëindigen van de behandeling.